Hydroglazury

Hydroglazury

Porcelán, keramiku, sklo a nerez barvíme speciální hydroglazurou. Ta je založena na jedinečném složení systému teplem vytvrzovaných pryskyřic pro brilantní dekoraci skla a keramiky. Tato vodou ředitelná barva je navržena přímo k dekoraci spotřebních výrobků.

Barva je pro pracovníky a okolí nezávadná a neobsahuje žádné těžké kovy. Barvy, neboli hydroglazury, jsou dostupné v obrovském rozsahu variant, můžete si zvolit jakoukoli barvu dle standardizovaného vzorníku Pantone.

Hydroglazura, kterou používáme, je vysoce výkonná organická barva. Barva je velmi dobře chemicky a mechanicky odolná. Odolnost barvy dovoluje její použití například na dárkové předměty, sklenice, dekorační světla, lustry, hrnky, jídelní a nápojové soupravy, aj.

Po aplikaci na předmět se vypařuje voda z barvy a dochází k polymeraci. Malé množství pomalu se odpařujícího rozpouštědla napomůže slití do souvislého filmu. Po vytvoření filmu se dosáhne chemické vazby teplem. Pro kompletní vytvrzení a pro standardně větší odolnost barvy je potřeba dosáhnout teploty okolo 200° C. Zcela vytvrzená barva má tvrdost tužky 2-3H.

Na základě vydaných atestů jsme oprávněni krajským hygienikem vystavit potvrzení o zdravotní nezávadnosti (potvrzení o shodě).